23-10-2018

Beste ouders/verzorgers,

Zoals al aangekondigd via Parro op 8 oktober 2018, de informatie m.b.t. het continurooster.
Deze informatie hebt u nodig om tijdens de welbevindingsgesprekken uw stem uit te brengen. 30 oktober en 1 november zijn enige mogelijkheden om te stemmen. De ouders waarmee een andere afspraak is gemaakt en/of die geen welbevindingsgesprek hebben, maar wel mogen stemmen, krijgen van de betreffende leerkracht een stembriefje dat op de eerder genoemde data kan worden ingevuld en ingeleverd.

Zie bijlage!

Ouderbrief_okt_2018_continurooster.pdf

Met vriendelijke groet,

Oudergeleding MR Mariaschool

 

Beste ouders/verzorgers,

 

 

Zoals eerder aangegeven sturen we u hierbij  informatie betreffende de eventuele invoering van een continurooster op de Mariaschool.

 

 

Zo een ingrijpende verandering van beleid kan echter pas ingevoerd worden na instemming van de MR. De personeelsgeleding van de MR heeft het team geraadpleegd. Hierbij werd duidelijk dat het team voorstander is van invoering van het continurooster.

 

Naast de personeelsgeleding moet ook de oudergeleding instemming verlenen.

 

 

Onze vraag aan u, als onze achterban, is dan ook om uw voorkeur aan ons kenbaar te maken. Daarna zullen wij, afhankelijk van de uitkomst, al dan niet instemmen.

 

Als we instemming verlenen dan zal het rooster wijzigen met ingang van het komende schooljaar.

 

 

Op de Mariaschool zal een continurooster het volgende betekenen:

 

Schooljaar

Groep

Keuze A

(huidig model)

Keuze B

(continurooster)

2019-2020

1-4

Ma   8.30-12.00 en 13.15-15.15

Di    8.30-12.00 en 13.15-15.15

Wo  8.30-12.30

Do    8.30-12.00 en 13.15-15.15

Vr     8.30-12.30

Ma  8.30-14.00 (lunch op school)

Di    8.30-14.00 (lunch op school)

Wo 8.30-14.00 (lunch op school)

Do   8.30-14.00 (lunch op school)

Vr    8.30-14.00 (lunch op school)

5-8

Ma   8.30-12.00 en 13.15-15.15

Di    8.30-12.00 en 13.15-15.15

Wo  8.30-12.30

Do    8.30-12.00 en 13.15-15.15

Vr     8.30-14.30 (lunch op school)

Ma  8.30-15:00 (lunch op school)

Di    8.30-14.00 (lunch op school)

Wo 8.30-14.00 (lunch op school)

Do   8.30-14.00 (lunch op school)

Vr    8.30-14.00 (lunch op school)

Vanaf 2020-2021

1-8

Ma   8.30-12.00 en 13.15-15.15

Di    8.30-12.00 en 13.15-15.15

Wo  8.30-12.30

Do    8.30-12.00 en 13.15-15.15

Vr     8.30-12.30

Ma  8.30-14.00 (lunch op school)

Di    8.30-14.00 (lunch op school)

Wo 8.30-14.00 (lunch op school)

Do   8.30-14.00 (lunch op school)

Vr    8.30-14.00 (lunch op school)

 

 

Tijdens de komende welbevindingsgesprekken (30 okt en 1 nov) krijgt u van de leerkracht van uw oudste kind op de Mariaschool een formulier. Dit kunt u ter plekke op het leerplein anoniem invullen en in de daarvoor bestemde brievenbus achterlaten.

 

Per gezin kan op deze manier 1 stem uitgebracht worden.

 

Deze stemmogelijkheid (keuze A, keuze B of geen mening) is er enkel op deze twee avonden.

 

Vervolgens zullen wij inventariseren en zo spoedig mogelijk terug koppelen met alle ouders.

 

Onze verwachting is dat we op deze wijze zoveel mogelijk reacties zullen krijgen.

 

Alvast bedankt voor uw medewerking!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

De oudergeleding van de MR

 

Anke Koenen, Sanne van Asseldonk, Jenneke van den Elsen