Aan de Mariaschool is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden die de belangen behartigen van de ouders, de kinderen en het personeel binnen de school. De MR is een gelijkwaardige gesprekspartner van de directie en kan meepraten, meedenken en meebeslissen over het beleid van de school. De raad heeft daarvoor regelmatig overleg met de directie van de school.

Naast een MR per school moet ieder bestuur met meer scholen (in ons geval SKIPOV) een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) instellen. Deze GMR bespreekt zaken van algemeen belang met de algemeen directeur. Beiden raden zijn wettelijk verplicht.

MR copy copy copy copy copy

Taken en bevoegdheden.

In de Wet medezeggenschap op scholen is vastgelegd welke bevoegdheden de MR en de GMR hebben en welke informatie zij behoren te krijgen van de directie of het bestuur. De MR heeft 3 rechten:

· Het instemmingsrecht (de directie moet instemming krijgen van de MR)

· Het adviesrecht (de directie vraagt advies van de MR)

· Het initiatiefrecht (de MR kan zelf met voorstellen komen)

In het overleg met de directie wordt het schoolbeleid en de bijbehorende beleidsplannen besproken. Dit kan betrekking hebben op verschillende gebieden, zoals de besteding van de middelen die de school ontvangt (Lumpsum), het schoolplan, de kwaliteit van het onderwijs, de voor- en naschoolse opvang, veiligheid op en rond school, de organisatiestructuur en het personeelsbeleid.

Communicatie.

De MR informeert alle betrokkenen bij de school schriftelijk over zijn werkzaamheden door middel van het publiceren van de notulen en een jaarverslag op de website van de Mariaschool.

Als u een MR-lid wilt spreken kunt u ons opbellen of aanspreken op het schoolplein. U kunt ons echter ook per email bereiken via de site. Het emailadres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De MR bestaat uit 6 leden waarvan de helft uit de personeelsgeleding en de andere helft uit de oudergeleding afkomstig is. De vergaderingen van de MR staan open voor toehoorders.

Het verschil tussen MR en OR.

De ouderraad (OR) heeft geen wettelijke status of taken. In de ouderraad zitten de gekozen vertegenwoordigers van de ouders. Daar waar de MR zich met name richt op het beleid binnen de school, richt de ouderraad zich primair op activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat.

Relevante websites.

Wet medezeggenschap op scholen: Informatie over de bevoegdheden van de MR en welke informatie zij hoort te krijgen van de directie of het schoolbestuur.

www.infowms.nl: Informatie over de ‘Wet Medezeggenschap op scholen”.

Contact

U kunt contact opnemen met de MR leden via onderstaand e-mailadres:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.