21-01-2020

De MR-vergaderingen zijn (deels) openbaar en dus, als toehoorder, bij te wonen.
Wij vragen u dit vooraf kenbaar te maken aan onze voorzitter (Anke Koenen).
Als u interesse heeft om zich als ouderlid verkiesbaar te stellen, raden wij u ook aan
om vooraf een vergadering als toehoorder bij te wonen.

MR-vergadering.pdf