Welkom bij de Ouderraad


De ouderraad van de Mariaschool bestaat op dit moment uit 8 ouders en overlegt ongeveer 4 maal per jaar.

Taken ouderraad

De ouderraad biedt hulp bij allerlei activiteiten die in en rondom school plaatsvinden. Zij is vooral ondersteunend en fungeert als aanspreekpunt. Denk hierbij aan:

 -   Coördinatie klassenouders

 -   Decoratie leerplein bovenbouw en onderbouw

 -   Actief voor de dag van de leerkracht en juffendag

 -   Extra hulp bij bijzondere activiteiten, zoals koningspelen, kerstviering, carnaval, musical groep 8, afscheid van een leerkracht en dergelijke.

Ook over praktische schoolzaken, zoals organisatie van de gymlessen, gezonde traktatie en invulling van activiteiten denkt de OR mee. Vragen van ouders aan school kunnen dus ook via de OR gesteld worden.

Financiën

Per kind wordt een bijdrage gevraagd van € 9,- op jaarbasis, met een maximum van € 27,- per gezin. Dit bedrag wordt besteed aan activiteiten, aankleding en versiering van de leerpleinen, vernieuwen decorstukken voor de musical e.d. en aanschaf extra (speel)materialen voor buiten of in de klas. Maar ook voor traktatie op een bijzondere dag en voor een presentje voor de leerkrachten aan het einde van het schooljaar. In verband met de wet op privacy vindt betaling van de ouderbijdrage plaats via het Skipov en niet meer via de Ouderraad. In oktober/november ontvangt u via Parro een betaalverzoek voor de ouderbijdrage. Het Skipov maakt het ontvangen totaalbedrag over aan de ouderraad. Hierop vindt een strenge controle plaats door de accountantsdienst van het Skipov. Voor kleuters die gedurende het jaar instromen wordt geen ouderbijdrage betaald. Jaarlijks legt het de bestuur van de ouderraad een financiële verantwoording af, welke toegankelijk is voor alle ouders.

Jaarlijks aanmeldformulier activiteiten

De ouderraad houdt jaarlijks, meestal in mei of juni, een digitale inventarisatie waarop ouders aan kunnen geven welke bijdrage zij in de loop van het komende schooljaar willen en kunnen leveren. U kunt daarbij denken aan hulp bij aankleding van de leerpleinen, luizencontrole of aanmelding voor klassenouder. Ook worden door middel van dit formulier wensen, tips en andere opmerkingen gevraagd.

Klassenouders

Elk schooljaar worden er voor elke groep twee klassenouders aangesteld. Klassenouders zorgen o.a. voor voldoende hulpouders voor bepaalde (buitenschoolse) activiteiten wanneer hulp van ouders wenselijk is. De klassenouder hoeft niet zelf degene te zijn die de helpende hand biedt. Zij regelt dat er ouders zijn die helpen.

OR-leden van de Mariaschool 2019-2020

Mark Verkuijlen (voorzitter)

Wendy Raijmakers (secretariaat)

Angela Boots (penningmeester)

Mariska Smits (lid)

Ilse van Dooren Lid)

Judith Gaffert (lid)

Meijke de Greeff (lid)

Tineke de Groot (lid)

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen, spreek dan een van de OR-leden aan. U kunt dit ook via de klassenouder doen. Een mail sturen kan ook: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.