Welkom bij de Ouderraad

Iedere ouder die een kind op de Mariaschool heeft, is lid van de oudervereniging van de Mariaschool en De Empel in Erp. Elke school heeft echter praktisch gezien een eigen ouderraad.

 

Één oudervereniging, 2 ouderraden

Beide scholen in Erp vallen onder het bestuur van SKIPOV en hebben een afzonderlijke medezeggenschapsraad (MR), maar wel een gezamenlijke oudervereniging. Alle ouders zijn lid van deze oudervereniging.

Per school is echter een ouderraad actief, met een eigen bestuur. De ouderraad van de Mariaschool bestaat op dit moment uit 6 ouders en overlegt ongeveer 4 maal per jaar. Het gaat dan om punten betreffende de Mariaschool.

 

OR-leden van de Mariaschool

Mark Verkuijlen (voorzitter)

Wendy Raijmakers (secretariaat)

Angela Boots (penningmeester)

Mariska Smits (lid)

Ilse van Dooren Lid)

Judith Gaffert (lid)

Meijke de Greeff (lid)

Tineke de Groot (lid)

 

Taken ouderraad

De ouderraad biedt hulp bij allerlei activiteiten die in en rondom school plaatsvinden. Zij is vooral ondersteunend en fungeert als aanspreekpunt. Denk hierbij aan:

-           Coördinatie klassenouders

-           Decoratie leerplein bovenbouw en onderbouw

-           Actief voor de dag van de leerkracht en juffendag

-           Extra hulp bij bijzondere activiteiten, zoals koningspelen, kerstviering, carnaval, musical groep 8, afscheid van een leerkracht en dergelijke.

Ook over praktische schoolzaken, zoals organisatie van de gymlessen, gezonde traktatie en invulling van activiteiten denkt de OR mee. Vragen van ouders aan school kunnen dus ook via de OR gesteld worden.

Financiën

Per kind wordt een bijdrage gevraagd van € 9,- op jaarbasis. Van dit bedrag wordt een groot deel aan school afgedragen t.b.v. activiteiten, om bijvoorbeeld een traktatie te kunnen geven op een bijzondere dag, aankleding en versiering van de leerpleinen, vernieuwen van de decorstukken voor de musical e.d., aanschaf extra (speel)materialen voor buiten of in de klas. Maar ook een presentje voor de leerkrachten aan het einde van het schooljaar en een kaartje bij geboorte of jubileum. De ouderraad overlegt met het schoolteam hoeveel de bijdrage is voor een bepaalde activiteit.

Betaling gaat in principe via automatische incasso; u krijgt hiervoor een formulier of wordt hiervoor benaderd door Ineke Beekmans (De Empel), zij is penningmeester. Dit geldt niet voor kleuters die gedurende het jaar instromen.

Jaarlijks legt het bestuur een financiële verantwoording af welke toegankelijk is voor alle ouders.

Jaarlijks aanmeldformulier activiteiten

De ouderraad houdt jaarlijks, meestal in mei of juni, een digitale inventarisatie waarop ouders aan kunnen geven welke bijdrage zij in de loop van het komende schooljaar willen en kunnen leveren. U kunt daarbij denken aan hulp bij aankleding van de leerpleinen, luizencontrole of aanmelding voor klassenouder. Ook worden door middel van dit formulier wensen, tips en andere opmerkingen gevraagd.

Klassenouders

Elk schooljaar worden er voor elke groep twee klassenouders aangesteld. Klassenouders (ook wel contactouders genoemd) zorgen o.a. voor voldoende hulpouders voor bepaalde (buitenschoolse) activiteiten wanneer hulp van ouders wenselijk is. De klassenouder hoeft niet zelf degene te zijn die de helpende hand biedt. Zij regelt dat er ouders zijn die helpen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen, spreek dan een van de OR-leden aan. U kunt dit ook via de klassenouder doen. Een mail sturen kan ook: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.